Grøntareal

NAMAS Vekst utfører oppdrag overfor Høylandet kommune og Grong kommune med vedlikehold av grøntarealer.

Vi har også avtale med Veidekke om klipp av gress på rasteplasser i vårt område. Det vil si på E6 fra Nordlandsgrensa i nord til Snåsaheia i sør, langs med FV 74 fra Formofoss og til Svenskegrensa, langs med FV 760 mellom Leksås og Skogmo og langs FV 17 mellom Høylandet sentrum i nord og Ryggahøgda i sør.