Håndtering hjelpemidler

NAMAS Vekst har med Overhalla kommune og Høylandet kommune avtale om utkjøring og innhenting av hjelpemidler. Det vi si vi transporterer hjelpemidler mellom privathjem og institusjon.