Om NAMAS

Velkommen til oss! Vi er en attføringsbedrift som holder til i fem kommuner i Nord-Trøndelag. Administrasjonen ligger på Høylandet, og vi har avdelinger i Overhalla, Grong, Namsskogan og Lierne.

Vi hjelper mennesker tilbake i jobb. Har du falt utenfor arbeidslivet? Står du i fare for å falle utenfor arbeidslivet? Trenger du en arbeidsplass som er tilrettelagt dine behov? Vår jobb er å få flest mulig raskest mulig ut i varig jobb.

NAV Trøndelag er vår største oppdragsgiver. Vil du at vi skal hjelpe deg å finne en jobb, må du gå via NAV. Deretter kan vi formidle kontakt med arbeidsgivere som har bruk for den kompetansen du har. Vi er sikre på at alle som kommer i aktivitet og får muligheter til å oppleve livsglede og mestring, vokser på det som mennesker.

namas-hylandet01_30namas-hylandet01_20namas-hylandet01_26

NAMAS Vekst AS tilbyr to ulike arbeidsmarkedstiltak. Tiltakene retter seg mot arbeidssøkere med uavklart arbeidsevne eller uførepensjon.

Arbeidsforberedende trening

Dette er et tilbud til deg som er usikker på arbeidsevnen din. Hva kan jeg klare? Hva slags arbeid er det realistisk å tro at jeg kan fungere i? Her får du tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging, slik at du lettere kan finne ut av dine muligheter – enten arbeid eller utdanning.
Denne typen arbeidspraksis er et kortvarig tiltak der du kan delta i inntil 12 måneder. I enkelte tilfeller kan perioden forlenges med inntil 12 måneder til. Tiltaket kan enten gjennomføres internt i NAMAS eller eksternt i en bedrift. Dine målsettinger og våre samlede vurderinger underveis avgjør hvor lang tid du skal bruke.

Varig tilrettelagt arbeid

Dette er et tilbud til deg som på grunn av sykdom, skade eller andre grunner ikke har mulighet for å få arbeid i arbeidsmarkedet for øvrig. Det er i utgangspunktet et tilbud til de som har uføretrygd, og for de som trenger litt lengre tid på å jobbe seg opp til ordinært arbeid. Vi legger stor vekt på trivsel, personlig vekst og utvikling for de ansatte. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvilke jobber kan du få i NAMAS? Jobber du i NAMAS ,er det mange ulike aktiviteter å drive med. Vi produserer treprodukter som spesialpaller, trekiler og plantekasser. Vi driver vaskeri, vi disponerer en laserskjærer som kan skjære og gravere i mange ulike materialer og vi driver bruktbutikk. I tillegg driver vi vedlikehold av sentrumsområder i våre eierkommuner og vi vedlikeholder rasteplassene i Indre Namdal for Veidekke.

Vi kan også hjelpe deg med dette:

  • VIP 24: et verktøy som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat for blant annet å kunne se nye muligheter i jobb, studier og fritid
  • SMART, kurs i personlig økonomi
  • Ulike kurs arrangert av Skogmo Industripark (for eksempel datakurs og , truckkjørersertifikat)

Følg oss gjerne på Facebook også!

Årsrapporter


NAMAS Vekst – vi utvikler mennesker!

NAMAS Vekst er EQUASS-sertifisert.

EQUASS logo           Logo Norsk Vekst-VaskerierASVL Logo