Plantekasser

NAMAS Vekst produserer årlig ca 14000 plantekasser for salg til aktør innen skognæringen i Midt-Norge.