Renhold rasteplasser

NAMAS Vekst har kontrakt med Veidekke om renhold av rasteplasser i vårt nedslagsfelt. Det vil si på E6 fra Nordlandsgrensa i nord til Snåsaheia i sør, langs med FV 74 fra Formofoss og til Svenskegrensa, langs med FV 760 mellom Leksås og Skogmo og langs FV 17 mellom Høylandet sentrum i nord og Ryggahøgda i sør. På rasteplassene skal alle toalett rengjøres, se til at det ikke er noe søppel flytende og at grøntareal er klipt. Vi har 2 biler med hver sin varmtvannsvasker som vi kjører på ruten sommerhalvåret for vask av toalett.

namas16namas26