AFT

Bestilling og oppstart

NAV vurderer arbeidssøker som aktuell for inntak til tiltak. I samarbeid med søker, fyller saksbehandler på NAV ut søknad.

Ved mottatt søknad/bestilling, skal bedriften, innen 3 virkedager, sende skriftlig melding om at søknad/bestillingen er mottatt til NAV og, der det opplyses om forventet ventetid og kontaktperson på bedriften.uten-navn