VEILEDER TREAVDELING – 100%

Ved vår avdeling for treprodukter på Skogmo i Overhalla har ledig stilling som veileder.

Avdelingen er nabo til vår avdeling for vaskeri og det er et tett samarbeid mellom avdelingene. Vi ønsker oss en strukturert og initiativrik veileder, som vil bidra til at våre VTA-ansatte skal ha gode arbeidsdager og arbeidsoppgaver, samt være med å optimalisere driften. Vi ønsker oss deg som kan ha blikk for trivsel og produksjon samtidig!

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:  

 • Relevant høgskoleutdanning innen helse og sosialfag, som kan knyttes til veiledning av personer med funksjonsnedsettelser (relevant erfaring kan kompensere for dette)
 • Mekanisk og teknisk kompetanse
 • Erfaring med å arbeide med personer som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidssituasjon
 • Erfaring med å bygge relasjoner og sikre samhandling 
 • Erfaring med veiledning, motivasjon og å se ressurser i det enkelte menneske
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 
 • Fortrolig med bruk av IT-verktøy og programvare
 • Personlig egnethet vektlegges    
 • Kjennskap til mulige samarbeidspartnere/arbeidsmarkedets mekanismer og behov

Vi kan tilby:  

 • Varierte arbeidsoppgaver: 
  • Planlegge og lede arbeidsdagen ved avdelingen
  • Tilrettelegge, lære opp og veilede ansatte
  • Planlegge, utarbeide, følge opp og rapportere etter gjeldende krav fra NAV
  • Aktiv i videreutvikling av avdelingen
 • Personalansvar for VTA-ansatte, slik som arbeidsavtaler, medarbeidersamtaler, kvalifiseringsplaner og sykefraværsoppfølging
 • Utviklende og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid 
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i DNB 

Ansettelse krever godkjent politiattest. Arbeidssted vil være Skogmo, men noe reisevirksomhet må påregnes.  


For mer informasjon, kontakt:  

Frode Leirvik, daglig leder, mobil 400 35 549 eller epost [email protected] 

Anette Bergli Gulliksen, tiltaksleder VTA, mobil 400 34 215 eller epost [email protected]

Søknad med CV sendes til [email protected] snarest og senest innen 3. desember 2021.

Vi utvikler mennesker!